સદાકાળ ગુજરાત કાર્યક્રમ

તા.૨૧ થી ૨૨ ડિસેમ્બર-૨૦૧૯ આસામ ગૌહાટી ખાતે સદાકાળ ગુજરાત કાર્યક્રમ યોજનાર છે.

હેતુ:-

ભારતના જે શહેરોમાં ગુજરાતીઓની સંખ્‍યા વધુ હોય ત્યાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા દર વર્ષે બે દિવસના સદાકાળ ગુજરાતનુ કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવે છે.

.બિન નિવાસી ગુજરાતીઓને પોતાની માતૃભૂમિ સાથે જોડવા.
.વિવિધ રાજ્યોમાં વસતા બિન-નિવાસી ગુજરાતીઓ સાથે જીવંત સંપર્ક માટે.
.રાજ્યની સંસ્કૃતિની ઝાંખી કરાવવી.
.જે તે રાજ્યમાં રહેતા ગુજરાતીઓને વતન જેવો જ અહેસાસ કરાવવો.
.નવી પેઢીને પોતાના મૂળ સાથે જોડવા.
.બિન નિવાસી ગુજરાતીઓનો ડેટાબેઝ વધુ સુદઢ બનાવવો.
.એન.આર.જી.ના યુવા ધન સાથે સંપર્ક કેળવી તેઓને ગુજરાતના વિકાસમાં જોડવા.
.પ્રતિષ્ઠાનની વિવિધ પ્રવૃતિઓનો પ્રચાર કરવો અને એન.આર.જી.ને પ્રવૃતિઓમાં સાંકળવા.

કાર્યક્રમની રૂપરેખા:-

દિન-૧ ઉદ્દઘાટન:સ્થળ: રવિન્દ્ર ભવન, દિગલિપુખુરી સામે, પાનબજાર, રાજ્ય સંગ્રહાલયની નજીક, ગુવાહાટી, આસામ
.તારીખ:૨૧/૧૨/૨૦૧૯ સમય: સાંજે ૪:૦૦ કલાકે
. માન.મુખ્યમંત્રી,ગુજરાત રાજ્ય , માન.મુખ્યમંત્રીશ્રી આસામ રાજ્ય અને માન. મંત્રીશ્રી(એન.આર.જી),ગુજરાતરાજ્ય નાહસ્તે ઉદ્દઘાટન
.NRGF / TCGL ની શોર્ટ ફિલ્મ
.ખ્યાતનામ ગુજરાતીઓનું સન્માન

પ્રદર્શન:સ્થળ: ભગવાન મહાવીર ધર્મ સ્થળ ,ફેન્સી બજાર એમ.એસ.રોડ,ગૌહાટી, આસામ
. તા.૨૧ થી તા.૨૩ ડિસેમ્બર-૨૦૧૯ સુધી,
સમય: સવારે ૯:૩૦ કલાક થી રાત્રે ૮:૦૦ સુધી
.હેન્ડીક્રાફ્ટ બઝાર (ઇન્ડેક્ષ્ટ-સી દ્વારા)
. પ્રતિષ્ઠાન, ઇન્ડેક્ષ્ટ-બી અને ટુરિઝમ અને ગુજરાત સરકાર ના અન્ય વિભાગ.

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ:સ્થળ: રવિન્દ્ર ભવન, દિગલિપુખુરી સામે, પાનબજાર, રાજ્ય સંગ્રહાલયની નજીક, ગુવાહાટી, આસામ
.તારીખ:૨૧/૧૨/૨૦૧૯ સમય: સાંજે ૬:૦૦ કલાકે
.યુવક સેવા અને સાં.પ્ર.વિભાગ દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો

Sadakal Gujarat Karyakram

દિન-૨ સેમિનાર :સ્થળ: જ્યોસાગર હોલ, હોટેલ વિવંતા ગુવાહાટી, આસામ
.તારીખ:૨૨/૧૨/૨૦૧૯ સમય: સવારે ૯:૩૦ કલાકે
.પ્રવાસન / મેડિકલ ટુરીઝમ / ઉદ્યોગો (રોકાણની તકો) ગુજરાતની સંસ્કૃતિ / યાત્રાધામ વિકાસ વિગેરે વિષય.