સદાકાળ ગુજરાત કાર્યક્રમ

હેતુ:-

    ભારતના જે શહેરોમાં ગુજરાતીઓની સંખ્‍યા વધુ હોય ત્યાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા દર વર્ષે બે દિવસના સદાકાળ ગુજરાતનુ કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવે છે.

  • બિન નિવાસી ગુજરાતીઓને પોતાની માતૃભૂમિ સાથે જોડવા.
  • વિવિધ રાજ્યોમાં વસતા બિન-નિવાસી ગુજરાતીઓ સાથે જીવંત સંપર્ક માટે.
  • રાજ્યની સંસ્કૃતિની ઝાંખી કરાવવી.
  • જે તે રાજ્યમાં રહેતા ગુજરાતીઓને વતન જેવો જ અહેસાસ કરાવવો.
  • નવી પેઢીને પોતાના મૂળ સાથે જોડવા.
  • બિન નિવાસી ગુજરાતીઓનો ડેટાબેઝ વધુ સુદઢ બનાવવો.
  • એન.આર.જી.ના યુવા ધન સાથે સંપર્ક કેળવી તેઓને ગુજરાતના વિકાસમાં જોડવા.
  • પ્રતિષ્ઠાનની વિવિધ પ્રવૃતિઓનો પ્રચાર કરવો અને એન.આર.જી.ને પ્રવૃતિઓમાં સાંકળવા.

કાર્યક્રમની રૂપરેખા:-

દિન-૧ ઉદ્દઘાટન :- માન. મંત્રીશ્રી ના હસ્તે ઉદ્દઘાટન NRGF / TCGL ની શોર્ટ ફિલ્મ ખ્યાતનામ ગુજરાતીઓનું સન્માન

પ્રદર્શન :- હેન્ડીક્રાફ્ટ બઝાર (ઇન્ડેક્ષ્ટ-સી દ્વારા) પ્રતિષ્ઠાન, ઇન્ડેક્ષ્ટ-બી અને ટુરિઝમ અને ગુજરાત સરકાર ના અન્ય વિભાગ.

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ :- યુવક સેવા અને સાં.પ્ર.વિભાગ દ્વારા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો

દિન-૨ સેમિનાર :- પ્રવાસન / મેડિકલ ટુરીઝમ / ઉદ્યોગો (રોકાણની તકો) ગુજરાતની સંસ્કૃતિ / યાત્રાધામ વિકાસ વિગેરે વિષય.

અગાઉ યોજાયેલ સદાકાળ ગુજરાત કાર્યક્રમ

તા.૦૮ થી ૧૦ જુન ૨૦૧૨ દરમાન્ય મહારાષ્ટ્ર મુંબઈ ખાતે સદાકાળ ગુજરાત કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો.

તા.૧૧ થી ૧૨ એપ્રિલ ૨૦૧૫ દરમાન્ય રાજસ્થાન જયપુર ખાતે સદાકાળ ગુજરાત કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો.

તા.૩૦ થી ૩૧ જુલાઈ ૨૦૧૬ દરમાન્ય તમિલનાડુ કોઇમ્બતુર ખાતે સદાકાળ ગુજરાત કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો.

તા.૧૦ થી ૧૧ ડીસેમ્બર ૨૦૧૬ દરમાન્ય ઉત્તરપ્રદેશ વારાણસી ખાતે સદાકાળ ગુજરાત કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો.

તા.૦૨ થી ૦૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭ દરમાન્ય કલકત્તા ખાતે સદાકાળ ગુજરાત કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો.

તા.૨૧ થી ૨૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮ દરમાન્ય રાયપુર છત્તીસગઢ ખાતે સદાકાળ ગુજરાત કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો.