Photo Gallery
Page : 1 of 2
1   2  
 
Records Per Page Go To Page
ગુજરાત પરિભ્રમણ યોજના અંતર્ગત તમિલનાડુ રાજ્યની ૨૭ યુવા બિન-નિવાસી ગુજરાતીઓની ટીમ પધારેલ તા.૦૨/૧૧/૨૦૧
તા.31/10/2018 ના રોજ કેવડીયા ખાતે Statue of Unityના કાર્યક્રમમાં પધારેલ અન્ય રાજ્યના બિનનિવાસી ગુજરા
State Outreach Conference' at Gandhinagar on 30/08/2018.
કચ્છ કોટડા(જ.) પાટીદાર સમાજ એન.આર.જી. મિલન સમારોહ-૨૦૧૮
સદાકાળ ગુજરાત રાયપુર(છત્તીસગઢ)૨૦૧૮
તા.૨૮૦૨૨૦૧૮ના રોજ રાજકોટ ખાતે યોજાયેલ વિદેશમાં વસતા ભારતીય સાથે લગ્ન કરવા અંગે જાગૃતતા કેળવવા માટે પ
તા.૨૪/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ વડોદરા-ડભોઇ ખાતે યોજાયેલ વિદેશમાં વસતા ભારતીય સાથે લગ્ન કરવા અંગે જાગૃતતા કેળવવા
સદાકાળ ગુજરાત-વારાણસી(૨૦૧૬)
તા.૨૩૧૨૦૧૮ના રોજ વલસાડ ખાતે કોલેજ કક્ષાએ વિદેશમાં વસતા ભારતીયો સાથે લગ્ન કરતા પહેલા રાખવાના સાવચેતીન